AMEREX

VÝVOJ A KVALITA

Pravidelně se snažíme přenášet naše dlouholeté zkušenosti z oblasti zpracování a výroby různých českých i zahraničních potravinářských produktů do reálné skutečnosti ve snaze ulehčit práci našim zákazníkům s aplikací a vývojem nových druhů výrobků. A to vše v naší provozní laboratoři.

Laboratoř je plně vybavena různými přístroji a stroji na výrobu a testování mnoha různých druhů výrobků, a to v kvalitě, kterou naši zákazníci mohou realizovat ve svých provozovnách.

Laboratoř je také součástí systému IFS a plně spolupracuje s výrobou a našimi technology.

Hlavní úkoly laboratoře:

  • Provádět senzorickou a kvalitativní kontrolu vstupních a výstupních surovin
  • Pravidelně odebírat a uchovávat náhodně odebrané testovací vzorky z každé výrobní šarže
  • Pomáhat uskutečnit nápady našich zákazníků
  • Pomáhat našim zákazníkům v aplikaci přípravků do jejich výroby
  • Pravidelně zajišťovat laboratorní rozbory našich výrobků k udržení jejich standardizace
 

Kvalita

Pečlivým výběrem dodavatelů surovin a obalů, které naše společnost zpracovává se snažíme udržovat veškeré naše výrobky v té nejvyšší kvalitě. Součástí společnosti je i plně zavedený systém řízení a kvality IFS, který se každý rok obnovuje. Přísným dodržováním hygienických podmínek při výrobě a ovládáním možných rizik, můžeme doložit čistotu námi produkovaných výrobků.

Součástí firemní politiky je také zajišťování enviromentální politiky k udržení obnovitelných zdrojů planety.Všichni zaměstnanci jsou osobně zainteresováni nad dohledem kvality našich výrobků. Pravidelnou kontrolou celého systému se také snažíme trvale zlepšovat výrobní postupy a procesy tak, abychom zkvalitnily naše výrobky a služby.

Na vstupních i výstupních surovinách a produktech jsou pravidelně prováděny rozbory v akreditovaných laboratořích k určení a doložení standardů kvality pro naše odběratele.

^